Interwencyjne prace porządkowe

Oferujemy swoje usługi również w postaci interwencyjnych prac porządkowych:

  • po zalaniu, pożarze i innych awariach
  • lub też w przypadu jedorazowego, gruntownego sprzątania.

Nasz personel może też świadczyć usługi sprzątania biur i innych obiektów na tzw. zastępstwo za nieobecnego pracownika zleceniodawcy (urlop, zwolnienie chorobowe).

Interwencyjne prace porządkowe