Szkolenia

SZKOLENIA

SZKOLENIA PERSONELU

Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia w branży utrzymania czystości, oferujemy szkolenia i prezentacje dla:

personelu porządkowego

pokojowych i obsługi hotelu

personelu kuchni

administratorów budynków i osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku w obiektach

Program szkolenia zawsze dostosowujemy do aktualnych potrzeb klienta. Każdemu uczestnikowi zapewniamy materiały szkoleniowe, foldery i prospekty oraz dajemy możliwość sprawdzenia praktycznego zastosowania środków i urządzeń.

PROCEDURY HACCP

  • Opracowujemy dokumentację HACCP wraz z instrukcjami mycia i dezynfekcji.
  • Przygotowujemy program szkoleń załogi oraz instrukcje stanowiskowe.
  • Szkolimy personel w zakresie wymagań higienicznych.

Firma TUDEN wpisana jest do prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.04/00109/2018